Przewodnik

Numery katalogowe stelaża znajdziesz na tylnej ściance zbiornika w pobliżu zaworu kątowego. Żeby je odczytać trzeba zdjąć przycisk i płytkę ochronną wewnątrz otworu rewizyjnego. Jest to ciąg 9 cyfr przedzielonych kropkami XXX.XXX.XX.X. Poniżej numeru katalogowego znajduje się najczęściej data produkcji.